Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

EnergySwap B.V. (Kamer van Koophandel 86480545), hierna te noemen EnergySwap, verleent je hierbij toegang tot energyswap.be en nodigt je uit het aangebodene af te nemen. EnergySwap behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

EnergySwap spant zich in om de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen en zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Bepaalde links en hyperlinks op deze website leiden naar websites buiten het domein van EnergySwap, die geen eigendom zijn van EnergySwap, maar louter ter informatie van de bezoeker worden aangeboden. Door het activeren van deze links verlaat de bezoeker de website van EnergySwap. Hoewel EnergySwap uiterst selectief is ten aanzien van de gelinkte websites, kan EnergySwap niet instaan ​​voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EnergySwap en haar licentiegevers. De website, de EnergySwap nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links en hyperlinks, zijn eigendom van EnergySwap. Het is niet toegestaan ​​de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, te verspreiden evenals elk ander gebruik van deze materialen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EnergySwap, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Een mogelijke kwetsbaarheid melden

EnergySwap streeft er voortdurend naar om haar systemen en websites zo veilig mogelijk te houden, naast het handhaven van een optimaal prestatieniveau. Toch kunnen er binnen bovengenoemde systemen kwetsbaarheden optreden. Mocht je onverhoopt een dergelijke kwetsbaarheid zijn tegengekomen, dan verzoeken wij je dringend om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen. Kort nadat deze melding is doorgezet naar de betreffende specialist, wordt er een bevestigingsmail naar je verzonden. Zorg ervoor dat je weet dat elk gemeld geval met de hoogste prioriteit wordt onderzocht. Daarom willen we je vragen om zoveel mogelijk details vrij te geven wanneer je contact met ons opneemt (zoals URL, website journey etc.) over een mogelijke kwetsbaarheid. Wanneer het onderzoek, en de eventuele noodzakelijke reparatie, is afgerond, wordt je hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Gepubliceerd op

18/07/2023